Hoạt động của sinh viên | SINH VIÊN

Triển khai kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy học kì II năm học 2020 - 2021

CV 1356/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT vv triển khai kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy học kì II năm học ...

Khai báo tình trạng sức khỏe sinh viên

CV 1352/ĐHKH-CTHSSV vv khai báo tình trạng sức khỏe sinh viên

NHỮNG TRẢI NGHIỆM Ý NGHĨA TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Cuộc sống đại học luôn chứa đựng những điều mới mẻ và thú vị. Kì học quân sự lần này cũng là một ...

« 123 »