Chương trình đào tạo Tiếng Anh Ứng dụng (ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh)


 

Tên chương trình đào tạo:   Tiếng Anh Ứng Dụng (Applied English Language)

 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh  (English Language)          Mã ngành:  7220201

Trình độ đào tạo:  Đại học                      

                                                                       

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình Tiếng Anh ứng dụng) nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực vừa có kiến thức căn bản về ngôn ngữ Anh nói chung và ngôn ngữ Anh ứng dụng nói riêng, có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong các lĩnh vực cụ thể như kinh tế, thương mại, ngoại giao, du lịch vv; vừa có đủ kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Ngoài ra, chương trình còn giúp phát triển tính linh hoạt và các kỹ năng mềm của người học như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm và trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

  • Phiên dịch, Biên dịch (tiếng Anh, tiếng Trung).
  • Nhân viên các cơ quan ngoại giao, ngoại vụ, văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí, và các phòng ban liên quan tại cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương;
  • Cán bộ kinh doanh, nhân sự, truyền thông, quan hệ công chúng của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
  • Cán bộ chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế.
  • Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo phù hợp với chuyên ngành.
  • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại các công ty du lịch và lữ hành.
  • Quản lý hoặc nhân viên tại các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số

TC

Loại giờ

(LT/ BT-TL/

TH-TN/ TH)

HP tiên quyết;học trước (*)

5.1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

33

 

 

5.1.1

Lý luận chính trị

11

 

 

5.1.1.1

Triết học Mác Lê Nin

3

40/0/0/90

 

5.1.1.2

Kinh tế chính trị Mac-Lênin

2

25/10/0/60

5.1.1.1

5.1.1.3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

25/10/0/60

5.1.1.1

5.1.1.4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25/10/0/60

 

5.1.1.5

Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

2

25/10/0/60

 

5.1.2

Ngoại ngữ (tự chọn bắt buộc)

9/18

 

 

5.1.2.1

Tiếng Trung 1

3

45/0/0/90

 

5.1.2.2

Tiếng Trung 2

3

45/0/0/90

5.1.2.1

5.1.2.3

Tiếng Trung 3

3

45/0/0/90

5.1.2.2

5.1.2.4

Tiếng Nga 1

3

45/0/0/90

 

5.1.2.5

Tiếng Nga 2

3

45/0/0/90

5.1.2.4

5.1.2.6

Tiếng Nga 3

3

45/0/0/90

5.1.2.5

5.1.3

Tin học

3

 

 

5.1.3.1

Tin học đại cương

3

30/0/30/90

 

5.1.4

Khoa học tự nhiên - Khoa học xã hội và nhân văn  

10

 

 

5.1.4.1

Pháp luật đại cương

2

25/10/0/90

 

5.1.4.2

Phương pháp luận NCKH

2

30/0/0/60

 

5.1.4.3

Tự chọn

6/18

 

 

5.1.4.3.1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

45/0/0/90

 

5.1.4.3.2

Lịch sử Việt Nam đại cương

3

45/0/0/90

 

5.1.4.3.3

Lịch sử văn minh thế giới

3

45/0/0/90

 

5.1.4.3.4

Logic

3

45/0/0/90

 

5.1.4.3.5

Kỹ năng giao tiếp

3

45/0/0/90

 

5.1.4.3.6

Môi trường phát triển bền vững

3

45/0/0/90

 

5.1.5

Giáo dục thể chất (*)

 

 

 

5.1.6

Giáo dục quốc phòng (*)

 

 

 

5.2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

5.2.1

Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

38

 

 

5.2.1.1

Tiếng Anh 1A

4

60/0/0/120

 

5.2.1.2

Tiếng Anh 1B

4

60/0/0/120

5.2.1.1

5.2.1.3

Tiếng Anh 2A

5

75/0/4/150

5.2.1.2

5.2.1.4

Tiếng Anh 2B

5

75/0/4/150

5.2.1.3

5.2.1.5

Tiếng Anh 3A

5

75/0/4/150

5.2.1.4

5.2.1.6

Tiếng Anh 3B

5

75/0/4/150

5.2.1.5

5.2.1.7

Tiếng Anh 4A

5

75/0/4/150

5.2.1.6

5.2.1.8

Tiếng Anh 4B

5

75/0/4/150

5.2.1.7

5.2.2

Khối kiến thức cơ sở ngành

29

 

 

 

Bắt buộc

17

 

 

5.2.2.1

Luyện âm Tiếng Anh

2

30/0/0/60

 

5.2.2.2

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

3

45/0/0/90

 

5.2.2.3

Ngôn ngữ học Anh

5

75/0/0/150

 

5.2.2.4

Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

3

45/0/0/90

 

5.2.2.5

Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao

4

60/0/0/120

 

5.2.2.6

Tự chọn

12/24

 

 

5.2.2.6.1

Từ vựng tiếng Anh

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.2

Tiếng Anh giao tiếp

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.3

Giao tiếp liên văn hoá

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.4

Đất nước học Anh Mỹ

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.5

Ngôn ngữ học xã hội

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.6

Dẫn luận ngôn ngữ

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.7

Ngữ dụng học tiếng Anh

3

45/0/0/90

 

5.2.2.6.8

Ngôn ngữ và truyền thông

3

45/0/0/90

 

5.2.3

Khối kiến thức chuyên ngành

(Ứng dụng)

29

 

 

 

Bắt buộc

21

 

 

5.2.3.1

Dịch thuật 1

3

45/0/0/90

 

5.2.3.2

Dịch thuật 2

3

45/0/0/90

 

5.2.3.3

Tiếng Anh Kinh tế - Tài chính

3

45/0/0/90

 

5.2.3.4

Tiếng Anh Ngoại giao Quốc tế

3

45/0/0/90

 

5.2.3.5

Tiếng Anh Du lịch

4

60/0/0/120

 

5.2.3.6

Thực tập

5

10/0/130/1500

 

5.2.3.7

Tự chọn

8/25

 

 

5.2.3.7.1

Quan hệ công chúng

2

30/0/0/60

 

5.2.3.7.2

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

3

10/10/50/90

 

5.2.3.7.3

Tiếng Anh Nhà hàng – Khách sạn

3

30/0/30/90

 

5.2.3.7.4

Tiếng Anh Báo chí – Truyền thông

3

45/0/0/90

 

5.2.3.7.5

Kỹ năng biên tập văn bản

2

10/10/30/60

 

5.2.3.7.6

Kỹ năng tổ chức sự kiện

2

10/10/30/60

 

5.2.3.7.7

Kỹ năng hoạt náo

3

30/0/0/60

 

5.2.3.7.8

Đề án tiếng Anh du lịch

3

10/10/50/90

 

5.2.3.7.9

Đề án tiếng Anh báo chí

2

30/0/0/60

 

5.2.3.7.10

Nghiệp vụ ngoại giao

2

30/0/0/60

 

5.2.4

Khóa luận TN hoặc HP thay thế

7/12

 

 

5.2.4.1

Dịch Chuyên đề

2

30/0/0/60

 

5.2.4.2

Du lịch văn hóa

3

45/0/0/90

 

5.2.4.3

Tiếng Anh học thuật

3

45/0/0/90

 

5.2.4.4

Tiếng Anh thư tín thương mại

2

30/0/0/60

 

5.2.4.5

Đất nước học các nước nói tiếng Anh

2

30/0/0/60

 

Tổng cộng

136

 

 


 

Thông tin Tuyển sinh chương trình đào tạo Tiếng Anh Ứng Dụng năm 2021: http://nnvh.tnus.edu.vn/dao-tao/chi-tiet/thong-tin-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-tieng-anh-ung-dung-nam-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác