TÀI LIỆU THAM KHẢO

« 1234 »

11 đề tham khảo môn Văn chốt thi THPT Quốc gia

https://download.vn/05-de-tham-khao-mon-ngu-van-chot-thi-thpt-quoc-gia-33670

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống aid,1-12-2003

https://vietjack.com/ngu-van-12/thong-diep-nhan-ngay-the-gioi-phong-trong-aid.jsp

Trọn bộ câu hỏi bài Bác ơi hay, chọn lọc

https://vietjack.com/ngu-van-12/cau-hoi-bai-bac-oi.jsp