Tài liệu tham khảo ôn thi THPT | TÀI LIỆU THAM KHẢO

50 câu hỏi phụ khảo sát hàm số có lời giải

https://www.mathvn.com/2011/05/50-cau-hoi-phu-khao-sat-ham-so-trong-e.html

Đề thi thử và đáp án môn Toán của Đại học Vinh (3 đợt, 2011)

https://www.mathvn.com/2011/05/e-thi-thu-va-ap-mon-toan-cua-ai-hoc.html

Thử sức trước kì thi Đại học 2011 - Đề số 1, 2, 3 trên báo Toán học Tuổi trẻ

https://www.mathvn.com/2010/12/thu-suc-truoc-ki-thi-ai-hoc-2011-e-so-1.html

Thử sức trước kì thi trên Tạp chí Toán học Tuổi trẻ - Đề số 4 (tháng 1/2011)

https://www.mathvn.com/2011/01/thu-suc-truoc-ki-thi-tren-tap-chi-toan.html

Bộ đề thi thử Đại học (có đáp án) của ĐHSP Hà Nội 2011

https://www.mathvn.com/2011/01/bo-de-thi-thu-dai-hoc-co-ap-cua-dhsp-ha.html

123 + 60 đề luyện thi đại học môn Toán 2008

https://www.mathvn.com/2008/05/123-60-luyn-thi-i-hc-mn-ton.html

Tuyển tập đề thi thử Đại học - Cao đẳng trên Tạp chí "Toán học & Tuổi trẻ" từ 2003 - 2009

https://www.mathvn.com/2009/04/tuyen-tap-e-thi-thu-ai-hoc-tren-tap-chi.html