Đội ngũ giảng viên


- Hiện tại số cán bộ hiện có:

STT

Ngành

Tổng số cán bộ

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Ghi chú

1

Tiếng Anh

09

03

06

0

 

2

Ngôn ngữ

05

03

01

0

02NCS

3

Văn hóa, văn học 

07

07

01

0

01NCS

4

Văn phòng

01

0

01

0

 

5

Cán bộ kiêm nhiệm

02

02

0

0

 

 

Tổng

24

15

90

0

03 NCS

Danh sách cán bộ các Bộ môn thuộc Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa    

 

TT

Họ và tên

Học vị

Ngành đào tạo

Email

Lí lịch khoa học

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ Anh

1

Cao Duy Trinh

TS

Ngôn ngữ Anh

trinhcd@tnus.com.vn

Trưởng khoa

http://profile.tnus.edu.vn/trinhcd

2

Phan Thị Hòa

TS

Giáo dục Ngôn ngữ Anh

hoapt@tnus.com.vn

Phó Trưởng khoa

http://profile.tnus.edu.vn/hoapt

3

Nguyễn Thị Quế

TS

Giáo dục Ngôn ngữ Anh

quent@tnus.com.vn

Trưởng Bộ môn

http://profile.tnus.edu.vn/quent

4

Dương Thị Thảo

ThS

Ngôn ngữ Anh

thaodt@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/thaodt

5

Nguyễn Thị Thảo

ThS

Ngôn ngữ Anh

thaont@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/thaont

6

Nguyễn Thị Tuyết

ThS

Ngôn ngữ Anh

tuyetnt@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/tuyetnt

7

Lại Thị Thanh

ThS

Ngôn ngữ Anh

thanhlt@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/thanhlt

8

Phạm Phương Hoa

ThS

Ngôn ngữ Anh

hoapp@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/hoapp

9

Nguyễn Hải Quỳnh

ThS

Phương pháp giảng dạy

quynhnh@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/quynhnh

10 Bùi Thị Ngoan ThS Ngôn ngữ Anh ngoanbt@tnus.edu.vn  

Giảng viên Bộ môn Ngữ văn & Văn hóa Việt Nam

1

Trịnh Thị Thu Hòa

TS

Ngôn ngữ học

hoattt@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/hoattt

2

Bùi Linh Huệ

TS

Văn học & ngôn ngữ Anh

huebl@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/huebl

3

Nghiêm Thị Hồ Thu

TS

Văn học Việt Nam

thunth@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/thunth

4

Nguyễn Diệu Linh

TS

Văn học Việt Nam

linhnd@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/linhnd

5

Nguyễn Thị Thu Trang

TS

 Ngôn ngữ học

trangntt@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/trangntt

6

La Mỹ Quỳnh

ThS

 Ngôn ngữ học

quynhltm@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/quynhltm

7

Hà Xuân Hương

TS

Văn học Việt Nam

huonghx@tnus.com.vn

http://profile.tnus.edu.vn/huonghx

8

Nguyễn Thị Quyên

TS

Văn học nước ngoài

vugiang81@gmail.com

Nghiên cứu sinh tại Pháp

(Văn học Pháp)

9

Nguyễn Thị Diệu Linh

ThS

Lí luận văn học

ms.dieulinh@gmail.com

Nghiên cứu sinh tại Đức

(Nhân học văn hóa)

10

Nguyễn Thu Hương

ThS

Ngôn ngữ học

thuhuong.nn@gmail.com

Nghiên cứu sinh tại Đức

(Ngôn ngữ học)

Phụ trách văn phòng khoa

1

Hoàng Thị Hồng Hà

CN

 

hahth@tnus.com.vn

 

Giảng viên kiêm nhiệm

1

Hoàng Thị Nhung

TS

Ngôn ngữ Anh

 

 

2

Triệu Quỳnh Châu

TS

Nhân học Văn hóa

 

 

 


Bài viết khác